Get Adobe Flash player

pichead11
นายพงษ์ศักดิ์  ภูเผือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

pic2
นางจริยา  คงใหญ่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เยี่ยมชม

012200
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
รวม
36
14
50
11957
623
849
12200

Your IP: 54.92.190.11
Server Time: 2018-09-24 08:04:28

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


          เดิมพื้นที่ตำบลหนองหิน มีสภาพเป็นป่าไม้และหนองน้ำ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ตำบลหนองหินเดิมทีเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปวนพุ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ต่อมาจังหวัดเลยเห็นว่าตำบลปวนพุ มีความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มีการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งของบ้านหนองหิน ซึ่งปัจจุบันเป็นเขตเทศบาลหนองหิน มีการเพิ่มของประชากร จึงเสนอกระทวงมหาดไทย ขอยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอหนองหิน ได้แยกการปกครองจากตำบลปวนพุมาเป็นตำบลหนองหิน เมื่อปี พ.ศ. 2523 มีหมู่บ้านในการปกครอง 8 หมู่บ้าน มีนายเรศ แถลงกัณฑ์ เป็นกำนันคนแรก ต่อมามีการขยายการปกครองเป็น 14 หมู่บ้าน มีนายทรัพย์ แถลงกัณฑ์ เป็นกำนันคนต่อมา และปัจจุบันคือ นายประดิษฐ์ แทนชาลี เป็นกำนันคนปัจจุบัน และได้แยกการปกครองจากอำเภอภูกระดึงรวมกับตำบลปวนพุและตำบลตาดข่าเป็นกิ่ง อำเภอ หนองหิน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 สาเหตุที่ตั้งชื่อ ตำบลหนองหิน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการให้จัดตั้งที่ว่าการอำเภอหนองหิน บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์เดิม) ชื่อ "ภูหินกอง" ที่ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ซึ้งตั้งในเขตบ้านหนองหินในขณะนั้น ประกอบกับเป็นทำเลที่เหมาะสมเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้บริเวณทางหลวงหมายเลข 201 สาย ขอนแก่น – เมืองเลย จึงได้ชื่อว่า ตำบลหนองหิน กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย และได้ยกฐานะเป็นอำเภอหนองหิน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550

 

          หนองหินเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปวนพุ อำเภอภูกระดึง ต่อมาได้แยกการปกครองจากตำบลปวนพุมาตั้งเป็น ตำบลหนองหิน เมื่อปี พ.ศ. 2523

 

          เมื่อเกิดการขยายตัวของพื้นที่ในเขตตำบลหนองหิน ซึ่งมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนเมือง โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งบ้านหนองหิน (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน) จังหวัดเลยจึงได้เสนอกระทรวงมหาดไทยขอยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ โดยรวมตำบลหนองหิน ตำบลปวนพุ และตำบลตาดข่า ตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองหิน ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน

 

          ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหนองหิน ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

 

-. Page 02