ติดต่อเรา

        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

           เลขที่ 109 หมู่ที่ 13

              ตำบล หนองหิน

                 อำเภอ หนองหิน

                    จังหวัด เลย

                       รหัสไปรษณีย์ 42190


โทร. 042-852164

โทรสาร 042-852165

สมาชิกสภา

sapha11

 

sapha22

 

sapha33

sapha44

กองการศึกษา

111 Page 06

อื่นๆ

111 Page 07

กองสวัสดิการสังคม

sawaddikan11