ติดต่อเรา

        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

           เลขที่ 109 หมู่ที่ 13

              ตำบล หนองหิน

                 อำเภอ หนองหิน

                    จังหวัด เลย

                       รหัสไปรษณีย์ 42190


โทร. 042-852164

โทรสาร 042-852165